52dd29df5b54031d5400061a_marmar_ab_new_small.png

Ett nytt sätt att handla IT-tjänster på...

Som kund har du möjlighet att handla alla våra tjänster i form av ett abonnemang - Smidigt, förutsägbart och pålitligt!
Bild, länkad till startsidan
"Så här borde alla leverantörer göra – Hålla vad dom lovar och leverera rätt saker i rätt tid till rätt pris."  

Vårt utbud av konsulttjänster

Nedan ser du några exempel på vanliga tjänster. 

Förstudie - Metodisk utredning kring er organisations behov vad gäller IT-stödsystem inklusive prioriterad funktionalitet. I leverans ingår vanligtvis muntlig framställan inför lednings-/beslutsgrupp tillsammans med dokumentation. 

Projektledning - Säkerställer att rätt utveckling/funktionalitet prioriteras i era IT-projekt. Håller deadlines och budget. Sätter rätt krav och förväntningar såväl internt som externt. 

Förvaltning - Proaktivt och reaktivt förvaltningsstöd. Sammankallande till möten internt och tillsammans med leverantör(er). 
Bild, Marcus Eriksson - Seniorkonsult
Marcus Eriksson - Seniorkonsult

Lång erfarenhet från IT-branschen generellt och specifikt inom konsulttjänster för utbildningssektorn. 
marcus@marmar.se